3. komu pomagam

Komu pomagam

Psychoterapia skierowana jest do osób przeżywających trudności w różnych sferach swojego życia – zawodowej, rodzinnej, partnerskiej, towarzyskiej. Mogą to być chwilowe sytuacje kryzysowe, związane z konkretnymi wydarzeniami w Twoim życiu, albo też utrzymujące się od dłuższego czasu poczucie, że nie panujesz nad swoim życiem, emocjami, czujesz się nieszczęśliwy, nie potrafisz podjąć decyzji, wykorzystać swoich możliwości. Poniżej znajduje się lista problemów, z którymi pracuję najczęściej w psychoterapii.

Osoby dorosłe
 • trudności w budowaniu stałych i satysfakcjonujących związków
 • niepowodzenia w relacjach społecznych, nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, nieśmiałość
 • obniżony nastrój, stany depresyjne, brak radości życia
 • chwiejność emocji, trudności w radzeniu sobie ze złością, lękiem, smutkiem, poczuciem winy lub wstydu
 • silny lęk, niepokój, fobie, napady paniki, natrętne myśli
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, nadwaga, otyłość)
 • objawy somatyczne, których podłoże jest trudne do zdiagnozowania (bóle brzucha, głowy, kręgosłupa, trudności z zasypianiem)
 • nieradzenie sobie z przeżywaniem trudnych wydarzeń (żałoba po śmierci bliskiej osoby, rozpad związku, przemoc w rodzinie, utrzymujący się stres i napięcie)
 • niska samoocena, brak poczucia kontroli nad własnym życiem, nieumiejętność podejmowania decyzji, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, wypalenie zawodowe
 • poczucie osamotnienia, pustki, braku sensu życia
 • inne trudności emocjonalne, obniżające poczucie zadowolenia z życia
Młodzież
 • problemy w grupie rówieśniczej (konflikty, nieumiejętność nawiązywania kontaktów, zachowania agresywne)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, nadwaga)
 • nadużywanie środków psychoaktywnych
 • silny lęk, niepokój, napady paniki, wybuchy złości, niepanowanie nad emocjami
 • problemy somatyczne o podłożu psychicznym (bóle brzucha, głowy, kłopoty ze snem)
 • niechęć do nauki i uczestniczenia w zajęciach szkolnych, wagary
 • zachowania buntownicze
 • problemy związane z okresem dojrzewania
 • brak akceptacji siebie, niska samoocena
 • problemy wychowawcze

Zapraszam na spotkanie

Zadzwoń, aby umówić się na konsultację:
+48 503 744 140

Kraków, ul. Pod Fortem 2c/5