4. oferta

Oferta

Konsultacje indywidualne  Psychoterapia dorosłych  Psychoterapia młodzieży

Konsultacje pomagają rozeznać problem, zdecydować o odpowiedniej formie terapii. Po 1 – 3 spotkań terapeuta i pacjent podejmują wspólną decyzję o wyborze odpowiedniej formy terapii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychoterapia indywidualna jest formą leczenia oparta na rozmowie. Wspólnie z terapeutą pacjent przygląda się dotychczasowym relacjom, sposobom funkcjonowania, które okazały się nieskuteczne, niesatysfakcjonujące, buduje nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami, poszukuje rozwiązań swoich trudności. 

 

 

 

 

 

 

Jest skierowana do młodych osób przeżywających trudności związane z okresem dojrzewania, takie, jak problemy w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałość, problemy w rodzinie i grupach rówieśniczych oraz przejawiających tzw. trudne zachowania, jak wagary, niechęć do nauki szkolnej, agresja, nadużywanie środków psychoaktywnych.


Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację zgłaszają się z rodzicem.

 

 

 

Zapraszam na spotkanie

Zadzwoń, aby umówić się na konsultację:
+48 503 744 140

Kraków, ul. Pod Fortem 2c/5